Beste KSVO-familie, In normale tijden zien we elkaar op de kerstmarkt, in de kantine, op de trainingen, op de nieuwjaarsreceptie, … om onze kerst- en nieuwjaarswensen over te brengen. De Covid-pandemie laat dit echter niet toe en bezorgde, en bezorgt nog steeds, ons voetballand een bewogen periode. Ons land kwam in een lock-down, alle grote en kleine sportactiviteiten werden geschrapt. Geen voetbal meer voor KSVO en haar meer dan 300 jeugdspelers. Terechte en ongeziene maatregelen om zoveel mogelijk de volksgezondheid te beschermen en de gezondheidszorg te waarborgen. De volledige maatschappij deelde en deelt in de klappen. Velen onder ons verloren familieleden en/of vrienden of werden ziek, bedrijven dienden te sluiten en tele-working werd een nieuw begrip. We maakten kennis met hamsterende mensen en met wachtrijen aan winkels, met stille steden, samenscholingsverboden, met dagelijkse evoluties van curves en we leerden afstand te nemen. Ook jullie voelen ongetwijfeld de nadelige invloeden. Een korte periode van betere Covid-cijfers gaf ons de moed om met verenigde krachten te beginnen aan het nieuwe seizoen, maar toen eind september duidelijk werd dat deze cijfers de verkeerde kant uitgingen, volgde een nieuwe lock-down. Het hoeft geen betoog dat het kalenderjaar 2020 nog lang in onze herinnering zal blijven! In sportclubs uiten voorzitters en clubmanagers, terecht, hun bezorgdheid over belangrijke thema’s, zowel sportieve als extra-sportief, er worden op alle vlakken onnoemelijke inspanningen geleverd, waar een overeenkomst die voldoet voor alle partijen moeilijk haalbaar is. Ik vertrouw op de verantwoordelijkheidszin van onze beleidsmakers, van Voetbal Vlaanderen en de KBVB om te handelen in het belang van het land, de bevolking en de clubs. Daar waar voetbal voor een groot deel van onze week invulling gaf aan trainingen, wedstrijden en de sociale verbinding, is het nu oorverdovend stil op onze sportsites. In geen velden of wegen is de stip aan de horizon te bekennen, namelijk de hervatting van alles wat we altijd als ‘normaal’ hebben beschouwd. Ook in 2021 zal het leven niet weer ‘normaal’ zijn, want de Corona pandemie richt zoveel ‘schade’ aan dat we niet zo maar even zullen kunnen en mogen terugschakelen. Het vaccin gaat ons wellicht weer de ruimte bieden, maar wie kan nog enige zekerheid bieden momenteel? Niemand kan momenteel voorspellen wanneer we terug het normale leven van voorheen gaan kunnen leiden. Maar het is duidelijk dat iedereen het wel gehad heeft met deze pandemie en snakt naar het gewone leven. Het jeugdbestuur en onze trainers hebben de afgelopen periode heel hard hun best gedaan om de jeugdteams zoveel mogelijk te laten voetballen, maar het is niet zoals het moet zijn. Enkel onze spelers –U13 kunnen momenteel trainen. We missen de echte wedstrijden, het gevoel van zaterdagochtend opstaan en toeleven naar een prachtige wedstrijddag. Dat geldt nog meer voor ons fanionteam en de ploegen +U13 waar ‘normaal’ al veel langer niet normaal meer is. Geen trainingen, geen wedstrijden. Daarnaast is er de uitdaging om onze financiële huishouding goed op orde te houden, een haast onmogelijke opdracht. Hoe kunnen we een clubwerking in stand houden als er geen publiek wordt toegelaten, als de kantine gesloten blijft, en er geen activiteiten mogen georganiseerd worden? Hoe kan je extra inkomsten genereren? We doen ons best en hopelijk hebben we een succesvolle verkoop van onze club-GIN, waarvan de verkoop gelanceerd wordt kort na nieuwjaar. Er staat tevens een take-away in de steigers maar ook daar moeten we wachten op de goedkeuring van de lokale overheid. Hou alvast onze website en FB-pagina in de gaten de komende dagen om hierover het laatste nieuws te lezen. In naam van de club willen wij onze grote dank uiten aan alle bestuursleden, sponsors, trainers, spelers, sympathisanten, medewerkers, vrijwilligers, supporters en al diegene welke KSV Oudenaarde een warm hart toedragen en de club trouw bleven en blijven in deze moeilijke tijd. Dit jaar hebben we doorstaan dankzij jullie harde werk, creativiteit, toewijding en medewerking. Bedankt hiervoor. Bij deze een warme oproep aan iedereen om nog eventjes te volharden en in ons kot te blijven. Maar zeker ook een oproep om ons in de toekomst te blijven steunen, we zullen alle hulp en steun in de toekomst kunnen gebruiken. Kerst en Nieuwjaar zijn een ideale gelegenheid om wat tijd en afstand te nemen. Om een stand van zaken op te maken. En ook om te beseffen, dat het leven een weg is die je niet alleen aflegt. Voor de meesten van ons zijn deze eindejaardagen een tijd van samenkomen en samen delen, van aandacht en tijd voor elkaar. Laten we dan ook tijdens deze Covid-feestdagen bijzondere aandacht hebben voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. En ook voor al wie hen met zorg en toewijding omringt. Toch willen we positief eindigen, we laten ons namelijk niet door dit virus verslaan. De legendarische quote van Sir Alex Ferguson “As long as there are games to play, it is not over” wil ik hier graag aanhalen. Nee, wij zullen uiteindelijk zegevieren en dit virus verslaan. Als dat zover is en we hebben de overwinning geboekt, dan hopen we jullie allemaal weer te mogen begroeten en ontmoeten, bij onze prachtige en warme voetbalclub KSVO! En dan gaan we weer VOETBALLEN en genieten van een goede DERDE HELFT! Want geloof me vrij, ook ik wil nog eens boven op de tafels dansen met spelers, trainers en supporters na een klinkende overwinning! Namens de beheerraad, het dagelijks bestuur, het jeugdbestuur en mezelf wensen we jullie heel fijne Kerstdagen en een gezond, liefdevol, voorspoedig en vooral een hopelijk heel snel Coronavrij 2021!