Annicq De Zitter  Annicq De Zitter

Sinds deze week is in de Galgestraat en Prins Leopoldstraat een vaste zone 30 gesignaleerd.
Volgens de wegcode moet in de onmiddellijke buurt van elke school een zone 30 afgebakend worden. In de Galgestraat is er momenteel een variabele zone 30 t.h.v. KBO Levensblij en sinds het najaar van 2019 is de middelbare Keerpuntschool gevestigd in de oude Santensfabriek. Eén duidelijke vaste zone 30 is hier wenselijk. 

De Galgestraat is geselecteerd als verblijfsgebied in het mobiliteitsplan. In dergelijke gebieden scheppen we ruimte voor voetgangers, fietsers en groen. Bij de ontwikkeling van de oude Santenssite zullen woon- en economische activiteiten ontwikkeld worden. Dit zal de verblijfsfunctie nog versterken.
Daarbovenop is de Galgestraat een knooppunt voor verschillende fietsroutes waarbij het nodig is om veilige woon-school en woon-sport verplaatsingen te voorzien. 
Bij het uitvoeren van rioleringswerken in de Galgestraat zal de bovenbouw heringericht worden rekening houdend met het snelheidsregime van 30 km/u.
Uit snelheidsmetingen uitgevoerd door de politie in 2016 in de Galgestraat blijkt dat in beide richtingen 12% van de bestuurders meer dan 10km/u te snel rijdt. Daarom werden tot aan de heraanleg snelheidsresmmende maatregelen genomen door bijkomende bloembakken te plaatsen in de Galgestraat tussen het kruispunt met Bloemenhof en Bulkendreef.